Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností Krystal Aquamarin s.r.o. a kupujícím.

Prodávající
Krystal Aquamarin s.r.o.

Senovážné náměstí 23 
110 00 Praha 1 
DIČ : CZ 27450384

Společnost je zapsaná u Obchodního soudu Praha složka C 113546 
Bankovní spojení : 205350792/ 0300 ČSOB, Praha


Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bachovaterapie.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.bachovaterapie.cz a že s nimi souhlasí. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bachovaterapie.cz jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Ochrana osobních dat 
Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.bachovaterapie.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.bachovaterapie.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Potvrzení objednávky 
Objednávka je přijata v pracovní dny do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 
Pokud kupující po odeslání objednávky následně zjistí, že objednané zboží z jakéhokoliv důvodu již nechce, nebo si ho nemůže v předpokládaném termínu dodání vyzvednout, může telefonicky na číslech : 608 910 956 , 224 142 211 nebo e-mailem: info@bachovaterapie.cz objednávku zrušit.

Dodací lhůta 
Dodací lhůta je od 3-14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Balné a poštovné 
Zboží je standardně zasílané na dobírku Českou poštou – zákazník tedy platí za zboží až při převzetí zásilky. Balné a poštovné účtujeme ve výši 140,- Kč. Další možností je zaplatit za zboží předem. V tomto případě je zboží zasláno až po připsání platby na náš účet a zboží je zasíláno doporučeně. Cena zásilky je v tomto případě 100,- Kč (č. ú. 205350792/0300 ČSOB, 4013286536/7500 ČSOB pro Slovenskou republiku).

Reklamace a záruka 
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

Nasledujte nás na Facebooku